Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Dinar Iraq (IQD)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Dinar Iraq (IQD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 3.124.396 Lượng 69.880,18 2,29 %
83.317 Gram 1.863,47
2.591.455 Ounce 57.960,44
83.317.223 Kilo 1.863.471,44