Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Dinar Iraq (IQD)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Dinar Iraq (IQD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 3.204.950 Lượng 106.270,97 3,47 %
85.465 Gram 2.833,89
2.658.269 Ounce 88.143,91
85.465.331 Kilo 2.833.892,66