Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Dinar Iraq (IQD)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Dinar Iraq (IQD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
25/11/22 3.089.601 Lượng 165.433,00 5,66 %
82.389 Gram 4.411,55
2.562.595 Ounce 137.214,44
82.389.355 Kilo 4.411.546,68