Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Dinar Iraq (IQD)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Dinar Iraq (IQD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
28/09/22 2.924.168 Lượng -272.594,65 -8,53 %
77.978 Gram -7.269,19
2.425.381 Ounce -226.097,10
77.977.809 Kilo -7.269.190,72