Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Dinar Iraq (IQD)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Dinar Iraq (IQD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
28/09/22 2.924.168 Lượng 197.958,09 7,26 %
77.978 Gram 5.278,88
2.425.381 Ounce 164.191,59
77.977.809 Kilo 5.278.882,35