Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Krona Iceland (ISK)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Krona Iceland (ISK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 340.182 Lượng 5.338,76 1,61 %
9.071,52 Gram 142,37
282.156 Ounce 4.428,11
9.071.520 Kilo 142.366,93