Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Krona Iceland (ISK)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Krona Iceland (ISK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
11/08/22 292.856 Lượng 13.604,97 4,80 %
7.809,50 Gram 362,80
242.903 Ounce 11.284,32
7.809.502 Kilo 362.799,21