Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Krona Iceland (ISK)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Krona Iceland (ISK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 286.976 Lượng -6.073,43 -2,08 %
7.652,69 Gram -161,96
238.025 Ounce -5.037,47
7.652.688 Kilo -161.958,26