Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Krona Iceland (ISK)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Krona Iceland (ISK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 286.976 Lượng 14.660,23 5,41 %
7.652,69 Gram 390,94
238.025 Ounce 12.159,57
7.652.688 Kilo 390.939,41