Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Krona Iceland (ISK)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Krona Iceland (ISK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 286.976 Lượng -26.582,20 -8,52 %
7.652,69 Gram -708,86
238.025 Ounce -22.047,97
7.652.688 Kilo -708.858,54