Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Krona Iceland (ISK)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Krona Iceland (ISK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 286.976 Lượng 117.388,82 69,80 %
7.652,69 Gram 3.130,37
238.025 Ounce 97.365,34
7.652.688 Kilo 3.130.368,43