Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Dinar Jordan (JOD)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Dinar Jordan (JOD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 1.517,26 Lượng 27,89 1,87 %
40,460 Gram 0,74
1.258,45 Ounce 23,13
40.460 Kilo 743,73