Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Dinar Jordan (JOD)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Dinar Jordan (JOD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 1.428,63 Lượng -156,96 -10,05 %
38,097 Gram -4,19
1.184,95 Ounce -130,19
38.097 Kilo -4.185,60