Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Dinar Jordan (JOD)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Dinar Jordan (JOD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 1.428,63 Lượng -191,54 -12,00 %
38,097 Gram -5,11
1.184,95 Ounce -158,87
38.097 Kilo -5.107,72