Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Dinar Jordan (JOD)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Dinar Jordan (JOD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 1.475,82 Lượng 386,79 35,52 %
39,355 Gram 10,31
1.224,08 Ounce 320,81
39.355 Kilo 10.314,43