Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Yên Nhật (JPY)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Yên Nhật (JPY)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 288.919 Lượng 3.123,99 1,09 %
7.704,50 Gram 83,31
239.637 Ounce 2.591,12
7.704.502 Kilo 83.306,33