Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Yên Nhật (JPY)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Yên Nhật (JPY)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/02/24 367.385 Lượng 9.336,15 2,61 %
9.796,93 Gram 248,96
304.719 Ounce 7.743,65
9.796.931 Kilo 248.963,97