Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Yên Nhật (JPY)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Yên Nhật (JPY)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
24/04/24 433.508 Lượng 64.186,57 17,38 %
11.560 Gram 1.711,64
359.563 Ounce 53.238,02
11.560.206 Kilo 1.711.641,97