Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Yên Nhật (JPY)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Yên Nhật (JPY)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 286.828 Lượng 46.635,63 19,64 %
7.648,75 Gram 1.243,62
237.903 Ounce 38.680,81
7.648.745 Kilo 1.243.616,82