Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Yên Nhật (JPY)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Yên Nhật (JPY)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
24/04/24 433.508 Lượng 140.876,47 48,14 %
11.560 Gram 3.756,71
359.563 Ounce 116.846,62
11.560.206 Kilo 3.756.706,00