Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Shilling Kenya (KES)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Shilling Kenya (KES)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
11/08/22 257.708 Lượng 16.097,92 6,61 %
6.872,21 Gram 429,28
213.750 Ounce 13.352,03
6.872.211 Kilo 429.277,80