Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Shilling Kenya (KES)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Shilling Kenya (KES)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 251.555 Lượng 426,05 0,17 %
6.708,13 Gram 11,36
208.646 Ounce 353,38
6.708.133 Kilo 11.361,39