Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Shilling Kenya (KES)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Shilling Kenya (KES)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 243.028 Lượng 6.217,72 2,67 %
6.480,75 Gram 165,81
201.574 Ounce 5.157,14
6.480.754 Kilo 165.805,94