Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Won Hàn Quốc (KRW)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Won Hàn Quốc (KRW)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 2.790.000 Lượng 70.085,89 2,58 %
74.400 Gram 1.868,96
2.314.099 Ounce 58.131,06
74.399.997 Kilo 1.868.956,95