Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Won Hàn Quốc (KRW)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Won Hàn Quốc (KRW)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 2.833.542 Lượng 186.149,07 7,07 %
75.561 Gram 4.963,98
2.350.213 Ounce 154.396,88
75.561.112 Kilo 4.963.975,07