Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Dinar Kuwait (KWD)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Dinar Kuwait (KWD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 656,41 Lượng 10,48 1,62 %
17,504 Gram 0,28
544,44 Ounce 8,69
17.504 Kilo 279,41