Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Dinar Kuwait (KWD)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Dinar Kuwait (KWD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
21/09/23 714,89 Lượng 3,05 0,43 %
19,064 Gram 0,08
592,95 Ounce 2,53
19.064 Kilo 81,37