Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Dinar Kuwait (KWD)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Dinar Kuwait (KWD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 753,84 Lượng 94,25 14,47 %
20,102 Gram 2,51
625,26 Ounce 78,17
20.102 Kilo 2.513,21