Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Đô la Quần đảo Cayman (KYD)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Đô la Quần đảo Cayman (KYD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 1.734,62 Lượng -38,89 -2,19 %
46,257 Gram -1,04
1.438,74 Ounce -32,25
46.257 Kilo -1.036,98