Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Tenge Kazakhstan (KZT)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Tenge Kazakhstan (KZT)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 1.020.233 Lượng 28.739,22 2,90 %
27.206 Gram 766,38
846.208 Ounce 23.837,06
27.206.220 Kilo 766.379,24