Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Tenge Kazakhstan (KZT)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Tenge Kazakhstan (KZT)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 966.072 Lượng -51.105,15 -5,08 %
25.762 Gram -1.362,80
801.285 Ounce -42.387,94
25.761.919 Kilo -1.362.804,00