Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Tenge Kazakhstan (KZT)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Tenge Kazakhstan (KZT)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 966.072 Lượng -6.572,98 -0,68 %
25.762 Gram -175,28
801.285 Ounce -5.451,80
25.761.919 Kilo -175.279,59