Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Tenge Kazakhstan (KZT)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Tenge Kazakhstan (KZT)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 966.072 Lượng 419.954,98 78,59 %
25.762 Gram 11.198,80
801.285 Ounce 348.321,60
25.761.919 Kilo 11.198.799,52