Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Kíp Lào (LAK)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Kíp Lào (LAK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 32.448.117 Lượng 784.609,17 2,50 %
865.283 Gram 20.922,91
26.913.314 Ounce 650.775,28
865.283.127 Kilo 20.922.911,15