Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Kíp Lào (LAK)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Kíp Lào (LAK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 32.448.117 Lượng 11.398.372,28 54,91 %
865.283 Gram 303.956,59
26.913.314 Ounce 9.454.106,87
865.283.127 Kilo 303.956.594,11