Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Kíp Lào (LAK)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Kíp Lào (LAK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 34.482.264 Lượng 13.209.925,60 62,10 %
919.527 Gram 352.264,68
28.600.488 Ounce 10.956.656,39
919.527.028 Kilo 352.264.682,73