Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Kíp Lào (LAK)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Kíp Lào (LAK)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 34.482.264 Lượng 21.745.172,38 170,72 %
919.527 Gram 579.871,26
28.600.488 Ounce 18.036.012,39
919.527.028 Kilo 579.871.263,37