Bullion Rates > Giá Vàng hiện nay theo Kíp Lào (LAK)

Giá Vàng gần đây theo Kíp Lào (LAK)

NgàyGiờNgày / GiờGiáĐơn vịChênh lệch giáGiá thấpGiá cao
30/07/21 UTC9:00 PM UTC30/07/21 9:00 PM UTC20.938.056Lượng-79.591,19-0,38 %20.922.13721.067.440
558.348Gram-2.122,43557.924561.798
17.366.569Ounce-66.015,0117.353.36617.473.884
558.348.162Kilo-2.122.431,84557.923.657561.798.407