Bullion Rates > Giá Vàng hiện nay theo Kíp Lào (LAK)

Giá Vàng gần đây theo Kíp Lào (LAK)

Ngày Giờ Ngày / Giờ Giá Đơn vị Chênh lệch giá Giá thấp Giá cao
12/08/22 UTC 9:05 PM UTC 12/08/22 9:05 PM UTC 33.086.645 Lượng 243.553,81 0,74 % 32.740.570 33.093.800
882.311 Gram 6.494,77 873.082 882.501
27.442.925 Ounce 202.009,87 27.155.881 27.448.860
882.310.522 Kilo 6.494.768,23 873.081.859 882.501.343