Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Bảng Lebanon (LBP)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Bảng Lebanon (LBP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 3.052.058 Lượng -145.378,39 -4,61 %
81.388 Gram -3.876,76
2.531.457 Ounce -120.580,63
81.388.225 Kilo -3.876.757,16