Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Bảng Lebanon (LBP)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Bảng Lebanon (LBP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 3.052.058 Lượng -216.919,03 -6,73 %
81.388 Gram -5.784,51
2.531.457 Ounce -179.918,29
81.388.225 Kilo -5.784.507,45