Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Bảng Lebanon (LBP)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Bảng Lebanon (LBP)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 3.052.058 Lượng 644.143,12 27,27 %
81.388 Gram 17.177,15
2.531.457 Ounce 534.269,08
81.388.225 Kilo 17.177.149,89