Bullion Rates > Giá Vàng hiện nay theo Bảng Lebanon (LBP)

Giá Vàng gần đây theo Bảng Lebanon (LBP)

Ngày Giờ Ngày / Giờ Giá Đơn vị Chênh lệch giá Giá thấp Giá cao
12/08/22 UTC 9:05 PM UTC 12/08/22 9:05 PM UTC 3.297.802 Lượng 27.087,18 0,83 % 3.253.797 3.329.876
87.941 Gram 722,32 86.768 88.797
2.735.283 Ounce 22.466,82 2.698.784 2.761.886
87.941.390 Kilo 722.324,90 86.767.914 88.796.686