Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Rupee Sri Lanka (LKR)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Rupee Sri Lanka (LKR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
11/08/22 783.227 Lượng 40.613,96 5,48 %
20.886 Gram 1.083,04
649.629 Ounce 33.686,28
20.886.047 Kilo 1.083.038,97