Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Rupee Sri Lanka (LKR)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Rupee Sri Lanka (LKR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 735.891 Lượng 291.617,47 69,21 %
19.624 Gram 7.776,47
610.367 Ounce 241.875,13
19.623.768 Kilo 7.776.465,89