Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Rupee Sri Lanka (LKR)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Rupee Sri Lanka (LKR)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 735.891 Lượng 473.852,47 198,16 %
19.624 Gram 12.636,07
610.367 Ounce 393.025,58
19.623.768 Kilo 12.636.065,82