Bullion Rates > Giá Vàng hiện nay theo Rupee Sri Lanka (LKR)

Giá Vàng gần đây theo Rupee Sri Lanka (LKR)

Ngày Giờ Ngày / Giờ Giá Đơn vị Chênh lệch giá Giá thấp Giá cao
12/08/22 UTC 9:05 PM UTC 12/08/22 9:05 PM UTC 781.936 Lượng -1.290,96 -0,16 % 774.608 786.930
20.852 Gram -34,43 20.656 20.985
648.558 Ounce -1.070,76 642.480 652.700
20.851.621 Kilo -34.425,65 20.656.214 20.984.795