Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Loti Lesotho (LSL)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Loti Lesotho (LSL)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 35.952 Lượng 526,53 1,49 %
958,72 Gram 14,04
29.819 Ounce 436,72
958.719 Kilo 14.040,79