Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Loti Lesotho (LSL)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Loti Lesotho (LSL)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 35.455 Lượng 4.543,20 14,64 %
945,46 Gram 121,15
29.407 Ounce 3.768,25
945.464 Kilo 121.151,99