Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng hai năm vừa qua tính theo Loti Lesotho (LSL)

Biểu đồ giá Vàng trong 2 năm qua tính theo Loti Lesotho (LSL)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
22/09/22 35.455 Lượng -2.690,37 -7,03 %
945,46 Gram -71,74
29.407 Ounce -2.231,46
945.464 Kilo -71.743,14