Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Dinar Libya (LYD)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Dinar Libya (LYD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 10.422 Lượng 222,84 2,18 %
277,91 Gram 5,94
8.644,10 Ounce 184,83
277.914 Kilo 5.942,42