Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng trong 5 năm vừa qua tính theo Dinar Libya (LYD)

Biểu đồ giá Vàng trong 5 năm qua tính theo Dinar Libya (LYD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
04/10/22 10.468 Lượng 8.366,61 398,05 %
279,16 Gram 223,11
8.682,85 Ounce 6.939,48
279.160 Kilo 223.109,49