Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Dirham Maroc (MAD)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Dirham Maroc (MAD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
05/08/22 22.141 Lượng 833,19 3,91 %
590,44 Gram 22,22
18.365 Ounce 691,07
590.439 Kilo 22.218,37