Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Dirham Maroc (MAD)

Giá Vàng trong 30 ngày qua tính theo Dirham Maroc (MAD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
07/12/23 24.747 Lượng 528,62 2,21 %
659,91 Gram 14,10
20.526 Ounce 438,45
659.912 Kilo 14.096,42