Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng 60 ngày qua tính theo Dirham Maroc (MAD)

Giá Vàng trong 60 ngày qua tính theo Dirham Maroc (MAD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
25/11/22 22.620 Lượng 396,19 1,78 %
603,21 Gram 10,56
18.762 Ounce 328,61
603.211 Kilo 10.564,95