Bullion Rates > Biểu đồ giá Vàng 90 ngày qua tính theo Dirham Maroc (MAD)

Giá Vàng trong 90 ngày qua tính theo Dirham Maroc (MAD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
28/09/22 22.224 Lượng 76,69 0,35 %
592,65 Gram 2,05
18.433 Ounce 63,61
592.646 Kilo 2.045,14