Bullion Rates > Lịch sử giá Vàng năm ngoái tính theo Dirham Maroc (MAD)

Biểu đồ giá Vàng trong 1 năm theo Dirham Maroc (MAD)

Ngày Giá cuối cùng Đơn vị Chênh lệch giá
25/11/22 22.620 Lượng 2.651,54 13,28 %
603,21 Gram 70,71
18.762 Ounce 2.199,26
603.211 Kilo 70.707,76